06 - 125 99 837 abeke@westerdijkschreur.nl
Selecteer een pagina
Talentontwikkeling voor communicatieprofessionals en -teams

Privacyverklaring

Westerdijk & Schreur, gevestigd aan Willem van Kleefweg 7 6861 CA Oosterbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.westerdijkschreur.nl
Willem van Kleefweg 7
6861 CA Oosterbeek 
T: 06 51 70 31 67 | 06 12 59 98 37

Inge Westerdijk en Abeke Schreur zijn de functionarissen gegevensbescherming van Westerdijk & Schreur. Zij zijn te bereiken via info@westerdijkschreur.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Westerdijk & Schreur verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website of academiesite aan te maken, door je aan te melden voor een programma, in correspondentie en telefonisch.

Jouw gegevens
Wanneer je bent ingeschreven voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, je hebt aangemeld voor een workshop en/of training, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen. Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het aanvragen van een gratis test/workshop/training, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Westerdijk & Schreur verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling;
• Verzenden van onze nieuwsbrief;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Westerdijk & Schreur analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
• Westerdijk & Schreur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Webshop
Wij gebruiken de door jou aangeleverde gegevens om jouw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Wij zullen je gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van je bestelling. Bij een betaling in de westerdijkschreur.nl webshop word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van een zogenaamde Payment Processor door middel van een beveiligde verbinding. Je betaalgegevens (Ideal of Bancontact-gegevens) worden niet doorgegeven aan onze servers en worden door westerdijkschreur.nl niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:
• Voor – en achternaam. Om jouw bestelling te leveren aan de juiste persoon
• Adres, postcode en woonplaats. Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling.
• Telefoonnummer. Mochten wij je willen informeren over je bestelling of op het laatste moment gewijzigde informatie over je training doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch. Dit is nooit verplicht om in te vullen.
• E-mailadres. Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail.
• IP-adres. Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen. Indien je een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden je transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van de betreffende maand verwijderd van onze server.

Geautomatiseerde besluitvorming
Westerdijk & Schreur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Westerdijk & Schreur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Westerdijk & Schreur bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
• Naam en mailadres in ons relatiebestand > Bewaartermijn onbeperkt, tenzij jij aangeeft daaruit verwijderd te willen worden
• Naam en mailadres in ons nieuwsbriefbestand > Bewaartermijn onbeperkt, tenzij jij aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen
• Naam, adres in boekhoudprogramma Moneybird > Bewaartermijn onbeperkt > Wij doen onze boekhouding in Moneybird. Daarin worden gegevens van debiteuren en crediteuren van Westerdijk & Schreur opgeslagen. Ons administratiekantoor V’alans Accountancy heeft inzicht in deze gegevens. De gegevens worden alleen voor de financiële administratie van Westerdijk & Schreur geraadpleegd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Westerdijk & Schreur verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt, wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Facebookadvertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen third party en first party cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven.

Google analytics
Ook door ons statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.

Uitschakelen of verwijderden cookies
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Westerdijk & Schreur en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@westerdijkschreur.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Westerdijk & Schreur wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Westerdijk & Schreur neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@westerdijkschreur.nl.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.